logo

Drop us a Line

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer ux adipis cing elit, sed

NAME@YOURSITE.COM

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΚΟ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

Αντικείμενο της Προωθητικής Ενέργειας
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΑΒΕΕΠ», η οποία εδρεύει στον Άγιο Στέφανο επί της οδού 23ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής η «Διοργανώτρια»), προκηρύσσει Προωθητική Ενέργεια (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια») για το προϊόν «Southern Comfort» (εφεξής «το προϊόν») που εισάγει. Η προωθητική αυτή ενέργεια αποτελεί μια κοινωνική πρωτοβουλία που στόχο έχει την έμπρακτη στήριξη του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Κιβωτός του Κόσμου».

Σκοπός της Προωθητικής Ενέργειας
H ενέργεια αποσκοπεί στη συγκέντρωση ποσού έως 10.000 ευρώ για την «Κιβωτό του Κόσμου».
Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν όσοι καταναλωτές / καταναλώτριες έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται ως εξής: Έναρξη την 15/05/2018 και ώρα 08:00 και λήξη την 20/11/2018 και ώρα 21:00.

Τρόπος Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια
Kάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στην Προωθητική Ενέργεια αγοράζοντας από τα Καταστήματα το προϊόν με το σήμα «Southern Comfort» και καταχωρώντας στην ιστοσελίδα www.southernkiss.gr τον μοναδικό κωδικό που βρίσκει, ξύνοντας την επιφάνεια του ειδικού έντυπου (neckhanger) που προσαρτάται στο λαιμό κάθε φιάλης. Κάθε κωδικός αντιστοιχεί σε ένα (1) ευρώ προσφοράς στην «Κιβωτό του Κόσμου» εκ μέρους της Διοργανώτριας. Στην αγορά θα διατεθούν 10.000 τέτοιοι κωδικοί του ενός ευρώ. Οι συμμετέχοντες μπορούν καταχωρίσουν απεριόριστο αριθμό κωδικών. Οι κωδικοί δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με μετρητά ή εκπτώσεις. Τυχόν κωδικοί που θα περισσέψουν μετά τη λήξη της ενέργειας θεωρούνται άκυροι. Η αγορά του προϊόντος αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια. Στο τέλος της ενέργειας, το ποσό που θα συγκεντρωθεί από τους καταχωρισθέντες κωδικούς θα προσφερθεί από τη Διοργανώτρια στην «Κιβωτό του Κόσμου».

Τροποποίηση Όρων
Η Διοργανώτρια δικαιούται να μεταβάλει τους όρους της Προωθητικής Ενέργειας ή να την ανακαλέσει με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.southernkiss.gr, δηλαδή κατά τρόπο παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως της προκηρύξεως της Προωθητικής Ενέργειας. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη της διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας, οι οποιεσδήποτε συμμετοχές ουδέν αποτέλεσμα επάγονται ως προς την Προωθητική Ενέργεια που έχει λήξει, ούτε δεσμεύουν πλέον οιονδήποτε.

Προσωπικά δεδομένα
Η υλοποίηση της Προωθητικής Ενέργειας δεν απαιτεί τη δημιουργία αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ τα όποια σχετικά στοιχεία ήθελε τεθούν στη διάθεση της Διοργανώτριας Εταιρείας, όπως παρακάτω αναφέρεται, θα καταστραφούν αμέσως μετά τη λήξη της Προωθητικής Ενέργειας.
Ειδικότερα, η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο www.southernkiss.gr κρατείται μέχρι τη λήξη της Προωθητικής Ενέργειας ως απολύτως απόρρητο στοιχείο για τεχνικούς λόγους, για λόγους ασφάλειας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων, καθώς και για να αναλυθούν οι τάσεις και η απόδοση της ιστοσελίδας και να εξαχθούν ανωνυμοποιημένα στατιστικά επισκεψιμότητας. Εκ μόνης της διευθύνσεως IP δεν αποκαλύπτεται άμεσα ούτε μπορεί να αναγνωρισθεί η ταυτότητα του φυσικού προσώπου στο οποίο ανήκει ο υπολογιστής από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη της ιστοσελίδας, ούτε άλλου προσώπου που τυχόν χρησιμοποίησε τον υπολογιστή αυτόν.

Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται τη γνώση και τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.southernkiss.gr.
Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την Προωθητική Ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος, αρμόδια δικαστήρια είναι αυτά των Αθηνών.
Η «Κιβωτός του Κόσμου» δεν μετέχει στη διοργάνωση και διενέργεια της Προωθητικής Ενέργειας και δεν φέρει καμία σχετική ευθύνη.